-

إِلٰهِی عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفاءُ، وَانْکَشَفَ الْغِطاءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَضاقَتِ الْأَرْضُ، وَمُنِعَتِ السَّماءُ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعانُ، وَ إِلَیْکَ الْمُشْتَکیٰ، وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ.اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أُولِی الْأَمْرِ الَّذِینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ، وَعَرَّفْتَنا بِذَلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلاً قَرِیباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ.یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ، یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اکْفِیانِی فَإِنَّکُما کافِیانِ، وَانْصُرانِی فَإِنَّکُما ناصِرانِ.یَا مَوْلانا یَا صاحِبَ الزَّمانِ، الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی، السَّاعَةَ السَّاعَةَ السّاعَةَ، الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ.


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۹۷۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۴۳۷۱۹۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢١ - ۲۸۵۰ مورد

معرفی واحد امور مالی


ن

نام و نام خانوادگی: حسن حسین آبادی

سمت: مدیر مالی

رشته و تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت مالی

شرح وظایف: 

-انجام امور مربوط به پیش پرداختها، عل یالحسا بها، اسناد و مدارک مربوط ازنظر
رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.
-مشارکت در تدوین آیی ننامه ها، دستورالعملها و شرکت در کمیتهها و کمیسیو نهای
مناقصه، مزایده، قراردادها و...
-تهیه و ارائه بودجه موسسه بر اساس کسب اطلاعات از واحدهای مختلف و تجربه
سا لهای گذشته ب همنظور برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده.
-اجرای کدینگ )طبق هبندی( حسا بها، بر اساس شکل متحد، ب همنظور ایجاد وحدت
رویه و قابلیت مقایسه گزار شهای مالی پس از تصویب رئیس رئیسه و هیئ تامنا.
-افزایش آگاهی کارکنان به جهت حساسیت و اهمیت جایگاه حسابداری دولتی.
-هماهنگی و همکاری با سازما نهای نظارتی –دیوان محاسبات /بازرسی / سازمان
برنام هوبودجه و کلیه واحدهای تابعه و سایر سازما نهای مرتبط.
-تأیید و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و... در حوزه مربوطه.
در حوزه مدیریت مالی. HSR -توسعه و تقویت کمیته
-ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامات انسانی و فضایل اخلاقی در نظام اداری و
مالی دانشگاه.
-بهره گیری از جدیدترین و مناس بترین فناور یهای نوین مدیریتی ازجمله حسابداری
تعهدی و نظام نوین مالی در جهت ارتقاء اثربخشی فرآیندهای مالی.
-تاش در جهت ایجاد نظام مالی پویا، روبه رشد و چابک با تکیه بر فناوریهای نظام
دولت الکترونیک.
جستجو
جشنواره کاریکاتور (۶۲۰۳ بازدید)
بزرگداشت روز ماما (۵۴۶۷ بازدید)
روز زمین پاک 93 (۴۵۸۸ بازدید)
زنگ سلامت 93 (۴۳۲۷ بازدید)
تبریک حلول ماه رجب (۴۰۳۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...